R-skadefoto

En R-skada kan vara svår att fånga på bild. Det krävs ofta en god kunskap om ljuset egenskaper för att kunna fånga de små och känsliga variationerna som finns i huden efter en skada.

Kamron Foto har en god kunskap av den här typen av bilder. Då försäkringsbolaget bekostar fotograferingen hos fotograf så finns det ingen anledning att inte få bra bilder på skadan. Ersättningen kan även bli högre om det är bra bilder.